Gå til indhold

Skolebevis

Til optagelse på egyptiske skoler kræves et skolebevis som ambassaden kan udfærdige.

For at få udstedt skolebevis for et dansk barn, er det en forudsætning, at der er meldt fraflytning fra Danmark til folkeregistret i fraflytningskommunen, idet du ved udrejse over 6 måneder altid skal frameldes Folkeregistret. Flyttemeddelelse eller bopælsattest behørigt legaliseret af Udenrigsministeriet skal fremvises, før ambassaden kan udstede skolebevis . Flyttemeddelelse skal normalt sendes til Folkeregistret senest 8 dage efter fraflytning.
Skema til flyttemeddelelse kan downloades på borger.dk. Du kan anmelde din flytning hos Post Danmark eller hos pengeinstitutterne. Hvis du har en digital signatur, kan du også anmelde flytning online.

Du kan booke din tid her.