Gå til indhold

Praktikanter til den danske ambassade i Kairo

Ambassaden i Kairo søger tre praktikanter for perioden 1. august 2023 - 31. januar 2024, hhv. én til det politiske team, én til handels-teamet og én til energi-teamet.

Praktikanterne vil blive en del af en dynamisk og international arbejdsplads i et land, der har en afgørende politisk rolle i Mellemøsten og udøver betydelig handelsmæssig, kulturel og militær indflydelse på hele regionen. Sammenholdt med de politiske og økonomiske udfordringer som landet i disse år står over for, blandt andet som følge af COVID-19 og invasionen af Ukraine, gør det Egypten til et utroligt spændende og lærerigt sted at arbejde.

 

Praktikanternes opgaver er alsidige og løses både selvstændigt og i samarbejde med andre af ambassadens medarbejdere. Som praktikant får du et solidt indblik i arbejdet på en dansk ambassade og en forståelse af, hvordan den diplomatiske proces fungerer i praksis.

 

Praktikant i det politiske team

Som praktikant i det politiske team beskæftiger du dig med en bred vifte af temaer inden for det politiske område, herunder indenrigs- og udenrigspolitiske spørgsmål, sikkerhed, menneskerettigheder, migration og klima.

 

Hovedopgaverne vil bestå af:

- Research og monitorering af den politiske situation i Egypten samt af landets ageren i regionen med henblik på udarbejdelse af bl.a. nyhedsoverblik, briefinger og baggrundsnotater.

-  Mødedeltagelse og networking med relevante lokale og internationale aktører. 

-  Ad hoc opgaver, bl.a. administration af udviklingsbevillinger, herunder projektmonitorering og feedback på projektbeskrivelser, samt koordination med lokale partnerorganisationer.


Praktikant i handelsafdelingen

Handelsteamet varetager Danmarks kommercielle interesser i Egypten, og som praktikant vil du blive en del af et større dynamisk team i MENA-regionen. Rollen som praktikant består hovedsagligt i at bistå handelsafdelingen i at yde assistance til danske virksomheder samt at fremme investeringer mellem Danmark og Egypten.

 

Hovedopgaverne vil bestå af:

-  Bidrag til analyseaktiviteter, der har til formål at fremme dansk eksport, f.eks. indsamling af markedsinformation og udarbejdelse af sektoranalyser.

-  Mødedeltagelse og networking med relevante aktører, herunder danske og egyptiske virksomheder og myndigheder.

-  Ad hoc opgaver, bl.a. planlægning af møder, outreach og assistance til Danish Business Club in Cairo.

 

Praktikant i energiafdelingen

Energiteamet er ansvarlig for myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Egypten inden for vedvarende energi. Som en del af teamet vil du være med til at støtte op om ambassadens tværgående arbejde på energi- og klimaområdet samt bidrage til arbejdet med bæredygtighed på ambassaden.

 

Hovedopgaverne vil bestå af:

-  Research og monitorering af udviklingen på energi- og klimaområdet i Egypten og i regionen med henblik på udarbejdelse af bl.a. nyhedsoverblik, briefinger og baggrundsnotater.

-  Mødedeltagelse og networking med relevante aktører.

-  Assistance i forbindelse med planlægning af møder og delegationsbesøg

-  Ad hoc opgaver, bl.a. kontakt med danske offentlige og private aktører på energiområdet og udarbejdelse af konkrete projekter, herunder ansøgning om midler, etc.

-  Assistance i forbindelse med ambassadens interne bæredygtighedsinitiativer.

-  Assistance i forbindelse med ambassadens samarbejde med Danida Fellowship Center.

 

Kommunikation 

Praktikanterne deltager i ambassadens kommunikationsgruppe og er løbende med til at udvikle ambassadens eksterne kommunikationsflade. Praktikopholdet giver dermed også god mulighed for at få praktisk erfaring med kommunikation og public diplomacy. Ambassaden har en hjemmeside og er derudover aktiv på Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn.

 

Opgaverne vil bl.a. omfatte:

-  Udarbejdelse af SoMe-opslag til ambassaden og ambassadøren, herunder produktion af korte videoer.

-  Videreudvikling af ambassadens SoMe-profiler og mediestrategi.

-  Artikelskrivning og vedligeholdelse af ambassadens hjemmeside.

 

Generelle forventninger

Vi forventer, at du:

-  Har en bachelorgrad fra en relevant uddannelse med en stærk faglighed og flair for research, analyse og præsentation af information.

-  Er fleksibel, initiativrig, og detaljeorienteret samt i stand til at holde overblik, prioritere opgaver og strukturere en travl arbejdsdag.

-  Har stærke kommunikative evner både mundtlig og skriftligt på dansk og engelsk. Arabiskkundskaber vil være en fordel, men er ikke et krav.

-  Er god til at samarbejde og befinder dig godt i et interkulturelt miljø.

-  Har lyst til at bo i en pulserende storby og har kendskab til og interesse for mellemøstlig politik, historie og kultur.


Ambassaden

Den danske ambassade i Kairo er en mellemstor ambassade med 26 ansatte. Vi følger den politiske udvikling på alle niveauer og er løbende i dialog med multilaterale, statslige og ikke-statslige aktører i Egypten. Vi er ligeledes i tæt kontakt med danske virksomheder og arbejder for at fremme investeringer mellem Danmark og Egypten. Ambassaden huser også en sektorrådgiver, som arbejder på myndighedssamarbejdet inden for vedvarende energi mellem Danmark og Egypten. De mange forskelligartede lokale og internationale organisationer og firmaer samt det høje antal ambassader gør Kairo til en levende og spændende by at arbejde og bo i.

 

Hvem kan komme i praktik?

Du kan enten være dansk eller udenlandsk statsborger tilmeldt et kandidatstudie på en højere dansk læreanstalt. For danske statsborgere gælder det endvidere, at man kan være tilmeldt et studie på en højere udenlandsk læreanstalt.

 

Praktiske forhold

Du tilknyttes ambassaden under Udenrigsministeriets ”Retningslinjer for anvendelse af praktikanter på repræsentationerne”. Hvis din uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet derefter. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer.

 

Praktikopholdet er ulønnet, men du vil modtage et tilskud til specificerede udgifter forbundet med opholdet, herunder bl.a. flybilletter, visum og forsikring, inden for en beløbsgrænse på max. DKK 3.000 pr. måned i henhold til retningslinjerne. Ambassaden stiller en lejlighed til rådighed i bydelen Zamalek. Man skal være forberedt på, at man kan komme til at bo sammen med en person af et andet køn end ens eget.

 

Send din ansøgning (max. en side på dansk), CV (max. to sider på engelsk), relevante eksamensbeviser og evt. anbefalinger i én samlet pdf-fil til ambassaden senest onsdag d. 1. marts 2023 klokken 12.00 på e-mail: [email protected] med tydelig angivelse i emnefeltet af hvilket team du søger, eks. ”Ansøgning – Politisk praktikant ved Ambassaden i Kairo”.

 

Kvalificerede kandidater vil blive kontaktet løbende.

 

Har du spørgsmål til praktikopholdet, er du velkommen til at kontakte handelsrådgiver Mohamed Gabril ([email protected]), politisk medarbejder Julie Kristiansen ([email protected]) eller sektorrådgiver Kamil Kuninski ([email protected]).