Spring til indhold

Pas

Ambassaden hjælper med udstedelse af danske pas og provisoriske pas til fastboende danske statsborgere og turister, hvis rejsedokument er udløbet eller bortkommet


PAS 

Ansøgning om pas kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden, da der ved indgivelse af ansøgningen skal tages digitalt foto, fingeraftryk og underskrift. Du kan hente en ansøgning her.

Åbningstid for pasansøgning

Søndag – onsdag 9:00 – 12:00, mandag lukket.
Du kan booke din tid her.

Honorære konsulater
Det danske konsulat i Alexandria kan kun udstede nødpas og/eller provisorisk pas. De modtager ansøgninger om pas til børn under 12 år. Det er en god ide at ringe og aftale tidspunkt med det honorære konsulat forinden.

Pas til personer over 18 år

 • Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet.
 • Det gamle pas og to fotokopier af passets dataside eller andre beviser for identitet (f.eks. Dåbs- navne- eller fødselsattest; Indfødsretsbevis; Legitimation med foto). I tilfælde af navneændring siden sidst udstedte pas medbringes vielsesattest eller navneattest
 • Et pasbillede - klik her for at se kravene til danske pasbilleder

Der kan kun betales kontant i Egyptiske Pund.

Pas til personer under 18 år
Er du under 18 år og/eller søger du pas første gang, skal følgende dokumentation forevises i original foruden at du skal medtage kopi af alle relevante dokumenter.

 • Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Ansøgningsskema kan downloades her. Et pasfoto - klik her for at se kravene til danske pasbilleder
 • Vielsesattest (samt legaliseret oversættelse, hvis vielsesattesten hverken er på engelsk eller dansk). I tilfælde, hvor kun den ene af forældrene har forældremyndigheden over barnet, skal vedkommende dokumentere dette.
 • Dåbsattest eller navneattest. Hvis barnet endnu ikke er navngivet medbringes fødselsattesten. Der kræves en legaliseret oversættelse af fødselsattesten, hvis den hverken er på engelsk eller dansk.
 • Hvis barnet har et pas i forvejen forevises det nuværende pas.
 • Forældrenes pas.
 • Hvis barnet er fyldt 5 år og kan skrive, underskriver han/hun i ambassadens påsyn.
 • Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Samtykkeerklæringen på side 3 skal udfyldes og underskrive af begge forældre.
 • Kopi af barnets fødselsattest - hvis det er barnets første pas. 
 • Barnets gamle pas og en fotokopi af passets dataside – hvis barnet allerede har dansk pas. 
 • Kopi af datasiden i den danske forælders pas – hvis begge forældre er danske, så kopier af begges pas.
 • Pasbillede - klik her for at se kravene til danske pasbilleder

Vi modtager kun kontanter i Egyptiske Pund.

Begge forældre anmodes om at møde personligt op sammen med barnet, også nyfødte, da begge skal give skriftligt samtykke til pasudstedelsen. Hvis en forælder har eneforældremyndigheden over barnet vedlægges dokumentation herfor.

Ambassaden gør i øvrigt opmærksom på at hvis barnet ikke, hvis det er født i udlandet og ikke har været bosat i Danmark, ikke vil få tildelt et dansk personnummer. Dansk personnummer tildeles først efter tilmelding til et dansk folkeregister.

!!!Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Ekspeditionstid
Nye pas kan kun udstedes af Rigspolitiet i Danmark. Der må påregnes en ekspeditionstid på ca. 3-4 uger. Pasansøgninger bør indleveres i god tid før en planlagt rejse. I særlige nødstilfælde kan behandlingstiden nedsættes til 3 uger.

Gyldighed
Almindelige pas udstedes med en gyldighed på 10 år.
Pas til personer i alderen 2-18 år udstedes med en gyldighed på 5 år.
Pas til børn i alderen 0-2 år udstedes med en gyldighed, der normalt ikke overstiger 2 år.

Gebyrer

Findes i menuen til venstre: Gebyrregler og gebyrer

Stjålne pas

Mistet pas skal anmeldes til politiet og en kopi af politirapporten vedlægges pasansøgningen. Man kan bestille nyt pas på et Borgerservicecenter i Danmark og bede om at få det sendt til en dansk ambassade eller konsulat i verden. Det er også muligt at bestille nyt pas på ambassaden, mod gebyr og til senere afhentning på et Borgerservicecenter i Danmark.

Afhentning
Man beholder sit gamle pas indtil det nye er udstedt. Når passet er modtaget, kontakter ambassaden dig. Det gamle pas skal annulleres før det nye udleveres. Sider med gyldige visa annulleres ikke.

 

 

 

 

 

 

P

Information om biometriske pas

Biometriske pas