Spring til indhold

Praktikant til Energi-teamet

01.12.2019  10:29

Energi-praktikant til den danske ambassade i Kairo

Ambassaden i Kairo søger en dygtig praktikant for perioden 1. februar 2020 til 31. juli 2020. Praktikanten vil indgå i ambassadens energi team og støtte op om ambassadens arbejde på energi- og klimaområdet, herunder det nystartet myndighedssamarbejde mellem Danmark og Egypten.

Praktikanten vil blive en del af en dynamisk og international arbejdsplads i et land, der har en afgørende politisk rolle i Mellemøsten og udøver betydelig handelsmæssig, kulturel og militær indflydelse på hele regionen. Sammenholdt med de massive forandringer landet gennemgår i disse år, gør det Egypten til et utroligt spændende sted at arbejde.

Praktikantens opgaver er alsidige og løses både selvstændigt og i samarbejde med andre af ambassadens medarbejdere, navnlig ambassadens energi-rådgiver. Som praktikant får du et solidt indblik i arbejdet på en dansk ambassade og en forståelse af, hvordan den diplomatiske proces fungerer i praksis.

Praktikant i energi teamet
Praktikanten beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver  indenfor energi og klima.

Hovedopgaverne vil bestå af:

 • Research og monitorering af udviklingen på energi- og klimaområdet i Egypten og regionen med henblik på udarbejdelse af bl.a. nyhedsoverblik, briefinger og baggrundsnotater.
 • Mødedeltagelse og networking med relevante aktører.
 • Assistance i forbindelse med planlægning af møder og delegations besøg
 • Ad hoc opgaver, bl.a. kontakt med danske offentlige og private aktører inden for energiområdet, udarbejdelse af konkrete projekter, herunder ansøgning om midler, etc.

Kommunikation 
Praktikanten deltager sammen med ambassadens to andre praktikanter i ambassadens kommunikationsgruppe og er løbende med til at udvikle ambassadens eksterne kommunikationsflade. Praktikopholdet giver dermed også god mulighed for at få praktisk erfaring med kommunikation og public diplomacy. Ambassaden har en hjemmeside og er derudover aktiv på Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn.

Opgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Udarbejdelse af SoMe-opslag til ambassaden og ambassadøren, herunder produktion af korte videoer.
 • Videreudvikling af ambassadens SoMe-profiler og mediestrategi.
 • Artikelskrivning og vedligeholdelse af ambassadens hjemmeside.

Generelle forventninger
Vi forventer, at praktikanten:

 • Har en bachelorgrad fra en relevant uddannelse med en stærk faglighed og flair for research, analyse og præsentation af information.
 • Viden og interesse for energi- og klimadagsordenen samt arbejdet med SDG’erne.
 • Er fleksibel, initiativrig, og detaljeorienteret samt i stand til at holde overblik, prioritere opgaver og strukturere en travl arbejdsdag.
 • Har stærke kommunikative evner både mundtlig og skriftligt på dansk og engelsk. Arabiskkundskaber vil være en fordel, men er ikke et krav. 
 • Er god til at samarbejde og befinder sig godt i et interkulturelt miljø.
 • Har lyst til at bo i en pulserende storby og har kendskab til og interesse for mellemøstlig politik, historie og kultur.

Ambassaden
Den danske ambassade i Kairo er en mellemstor ambassade med 25 ansatte. Vi følger den politiske udvikling på alle niveauer og er løbende i dialog med multilaterale, statslige og ikke-statslige aktører i Egypten. Vi er ligeledes i tæt kontakt med danske virksomheder og arbejder for at fremme investeringer mellem Danmark og Egypten. Ambassaden huser også en sektorrådgiver, som arbejder på det nystartede myndighedssamarbejde inden for vedvarende energi mellem Danmark og Egypten. De mange, forskelligartede lokale og internationale organisationer og firmaer samt det høje antal ambassader gør Kairo til en levende og spændende by at arbejde og bo i.

Hvem kan komme i praktik?

Praktikanten kan enten være dansk eller udenlandsk statsborger tilmeldt et studie på en højere dansk læreanstalt. For danske statsborgere gælder det endvidere, at man kan være tilmeldt et studie på en højere udenlandsk læreanstalt.

Praktiske forhold
Praktikanten tilknyttes ambassaden under Udenrigsministeriets ”Retningslinjer for anvendelse af praktikanter på repræsentationerne”. Hvis praktikantens uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet derefter. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Praktikopholdet er ulønnet, men praktikanten kan modtage et tilskud til specificerede lokale udgifter inden for en beløbsgrænse på maks. DKK 3.000 pr. måned i henhold til retningslinjerne. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, men de nuværende praktikanter kan være behjælpelige med kontakter og rådgivning. Af sikkerhedsmæssige årsager skal praktikanten bo i bydelen Zamalek, og ambassaden skal godkende dennes bolig for at sikre, at den er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Send din ansøgning (på dansk), CV, relevante eksamensbeviser og evt. anbefalinger til ambassaden på e-mail: caiamb@um.dk, mrk. ”Praktikant ved Ambassaden i Kairo – Energi/Klima” senest lørdag den 14. december 2019.

Har du spørgsmål til praktikopholdet, er du velkommen til at kontakte handelspraktikant Mohammad Al-Fatemy (
mohalf@um.dk) eller politisk praktikant David Lindahl Jørgensen (davjor@um.dk).Seneste nyt

  Se alle