Spring til indhold

Dødsfald

Ved dødsfald ambassaden eller konsulatet kunne hjælpe.

Ambassaden eller konsulatet vil kunne sørge for, at dansk politi hurtigt underretter de nærmeste pårørende i Danmark.

Ambassaden eller konsulatet kan også vejlede og bistå med hjemtransport af kiste - eller med lokal begravelse.

Kremering er ikke almindeligt i Egypten. Det kan lade sig gøre men er besværligt og kostbart.

Ambassaden kan ikke betale for udgifterne i forbindelse med kremering, hjemtransport eller lokal begravelse.

Du bør altid være forsikret, når du rejser til Egypten, derved er du sikker på at dine pårørende kan få dækket udgifter i forbindelse med dødsfald.