Spring til indhold

Hvis uheldet er ude

Hvis du får alvorlige problemer på din rejse til Egypten, er den danske ambassade i Cairo/de danske konsulater klar til at hjælpe.

En af ambassadens vigtige opgaver er at hjælpe danskere, der under rejse og midlertidigt ophold i Egypten havner i nødsituationer. Ambassaden hjælper eller rådgiver alle danske statsborgere og udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark. Personer som ikke har dansk statsborgerskab, eller som har dobbelt statsborgerskab, kan dog ikke være sikre på, at de lokale myndigheder vil acceptere, at ambassaden yder assistance i alle sammenhænge, f.eks. fængslingssager. Man skal være opmærksom på, at ambassaden ikke kan betale for udgifter i forbindelse med opståede nødsituationer og at der som hovedregel skal betales gebyr for hjælpen.

 

Vi kan bl.a. hjælpe med:    

 • Udstedelse af midlertidigt pas
 • Kontakt til advokat hvis du bliver anholdt
 • Kontakt til pårørende i Danmark
 • Kontakt til forsikringsselskab i tilfælde af sygdom, ulykke eller død
 • Oplysning om risikoområder på din vej
 • Overførsel af penge til hjemrejse

Vi kan dog ikke:

 • Låne dig penge eller foretage bankforretninger
 • Udbetale bistandshjælp eller pension
 • Få dig løsladt fra fængsel eller betale din advokat
 • Betale hospital eller læge
 • Skaffe dig arbejde eller arbejdstilladelse 

Uden for lukketid

Hvis din situation er kritisk og du ringer til Ambassaden/Konsulatet uden for normal arbejdstid, vil du blive stillet om til Udenrigsministeriet i København. Omstillingen er gratis.

Du kan også henvende dig til de lokale politimyndigheder og bede om hjælp.

Vi anbefaler, at du allerede inden du rejser hjemmefra, noterer adresse og telefonnummer på den danske ambassade i Cairo.