Spring til indhold

Kommunal- og regionalvalg i Danmark

23.08.2017  08:06

Der afholdes kommunal- og regionalvalg i Danmark tirsdag den 21. november. Er du bosiddende i Egypten kan du afgive din stemme på ambassaden i Cairo eller på generalkonsulatet i Alexandria. Sidste frist for at stemme er 10. oktober 2017.

Du bør forinden sikre at du er stemmeberettiget. Følgende skal være opfyldt:

- er fyldt 18 år

- har fastbopæl i kommunen/regionen, og som herudover

- enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.