Spring til indhold

Praktikant til Trade Council Egypt Ny!

24.10.2017  08:52

Ambassaden i Kairo søger en dygtig praktikant til handelsafdelingen for perioden 1. februar 2018 til 31. juli 2018.
Praktikanten vil blive en del af en dynamisk arbejdsplads i et land, der spiller en afgørende finansiel og kommerciel rolle i Mellemøsten og udøver betydelig politisk, kulturel og militær indflydelse på hele regionen. Sammenholdt med de massive forandringer landet pt. undergår, gør det Egypten til et utroligt spændende sted at arbejde. 
Praktikantens opgaver er alsidige og løses både selvstændigt og i samarbejde med andre af ambassadens medarbejdere. Som praktikant får du således et solidt indblik i arbejdet på en dansk ambassade. Den gennemsnitlig ugentlige arbejdstid er 37 timer.
Opgaver i handelsafdelingen
Handelsafdelingen varetager Danmarks kommercielle interesser i Egypten. . Praktikantens arbejde er centreret omkring at yde assistance til danske virksomheder, der enten allerede er etableret i Egypten eller ønsker at komme ind på det egyptiske marked.

Hovedopgaverne vil bestå af:
Bidrage til analyseaktiviteter, der har til formål at fremme dansk eksport, f.eks. indsamling af markedsinformation og udarbejdelse af sektoranalyser.
Mødedeltagelse og networking med relevante aktører.
Outreach til danske og egyptiske virksomheder.
Ad hoc opgaver, bl.a. planlægning af møder, netværksbegivenheder osv.
Kommunikation 
Handelspraktikanten vil sammen med ambassadens politiske praktikant deltage i ambassadens kommunikationsgruppe og løbende være med til at udvikle ambassadens eksterne kommunikationsflade. Praktikopholdet giver dermed også god mulighed for at få praktisk erfaring med kommunikation og public diplomacy. Ambassaden har en hjemmeside og er derudover aktiv på Facebook, Twitter og Instagram.

Opgaverne vil bl.a. omfatte:
Udarbejdelse af SoMe opslag til ambassaden og ambassadøren.
Videreudvikling af ambassadens SoMe profiler og mediestrategi.
Artikelskrivning og vedligehold af ambassadens hjemmeside.

Generelle forventninger
Vi forventer at praktikanten:
Har en bachelorgrad fra en erhvervs- eller samfundsøkonomisk baggrund (eksempelvis business administration, økonomi, international business etc.) med en stærk faglighed og flair for research, analyse og præsentation af information.
Er fleksibel, initiativrig, og detaljeorienteret samt i stand til at holde overblik, prioritere opgaver og strukturere en arbejdsdag.
Har stærke kommunikative evner både mundtlig og skriftligt på dansk og engelsk. Arabiskkundskaber vil være en fordel, men er ikke et krav.
Er god til at samarbejde og befinder sig godt i et interkulturelt miljø.
Har lyst til at bo i en pulserende storby og har kendskab til og interesse for eksport og handel i en mellemøstlig kontekst.

Ambassaden
Den danske ambassade i Kairo er en mellemstor ambassade med 19 ansatte, der er placeret centralt i byen. Vi følger det egyptiske markeds udvikling på alle niveauer og er løbende i dialog med multilaterale, statslige og ikke-statslige aktører i Egypten. Vi er ligeledes i tæt kontakt med danske virksomheder og arbejder for at fremme investeringer mellem Danmark og Egypten. De mange, forskelligartede lokale og internationale organisationer og firmaer samt det høje antal ambassader gør Cairo til en levende og spændende by at arbejde og bo i.

Hvem kan komme i praktik?
Praktikanten kan enten være dansk eller udenlandsk statsborger tilmeldt et studie på en højere dansk læreanstalt. For danske statsborgere gælder det endvidere, at man kan være tilmeldt et studie på en højere udenlandsk læreanstalt.

Praktiske forhold
Praktikanten tilknyttes ambassaden under Udenrigsministeriets ”Retningslinjer for anvendelse af praktikanter på repræsentationerne”. Hvis praktikantens uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet derefter.
Praktikopholdet er ulønnet, men praktikanten kan modtage et tilskud til specificerede lokale udgifter indenfor en beløbsgrænse på maks. DKK 3.000 pr. måned i henhold til retningslinjerne. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, men de nuværende praktikanter kan være behjælpelige med kontakter og rådgivning. Af sikkerhedsmæssige årsager skal praktikanten bo i bydelen Zamalek, og ambassaden skal godkende dennes bolig for at sikre, at den er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Send din ansøgning (på dansk), CV, relevante eksamensbeviser og evt. anbefalinger til ambassaden på e-mail: caiamb@um.dk mærket ”Handelspraktikant ved Ambassaden i Kairo” senest onsdag d. 8. november kl. 12.00. Vi forventer at gennemføre interviews umiddelbart efter fristens udløb.

Har du spørgsmål til praktikopholdet, er du velkommen til at kontakte souschef Camilla Lykke Rasmussen (camira@um.dk) eller nuværende praktikant i handelsafdelingen Karim Shelbaya (karshe@um.dk)